Press

Tanklakett peab matmisel firmaga kohtuvaidlust

Tanklakett Circle K nõuab kohtu kaudu kaubaveofirma Metolong Putsoa pankrotti. Likvideerija Raul Pindi kätte liikunud ettevõte jäi kütusefirmale võlgu 110 054 eurot.

Varem Guttormsen Transpordi nime kandnud transpordifirma sai 19. veebruaril uueks omanikuks Stroominvest OÜ, mis kuulub Panama ettevõttele, mida kasutab firmade matja Raul Pint. 22. veebruaril avaldas Julianus Inkasso ettevõtte Guttormsen Transport võlgnevuse suuruses 103 566 eurot. 4. märtsil sai ettevõtte juhatuse liikmeks Pint ja firma nimeks sai Metolong Putsoa.

Segadus kohtus

Circle K esitas mai lõpus avalduse Harju maakohtule Metolong Putsoa pankroti väljakuulutamiseks. Circle K avaldas, et võlgnik sai pankrotihoiatuse kätte aprilli alguses ja ei tasunud Circle K-le täiendava tähtaja jooksul võlgnevust.

Maakohus keeldus pankrotiavalduse menetlusse võtmisest põhjusel, et võlgnik ei saanud pankrotihoiatust kätte. Kohtu põhjendusel ei olnud juhatuse liige Raul Pint ajal, kui võlgnikule pankrotihoiatus saadeti, enam juhatuse liige.

Circle K palus maakohtu määrus tühistada ja saata avaldus siiski maakohtule menetlusse võtmiseks. Maakohus võttis määruskaebuse menetlusse, ei rahuldanud seda ja edastas kaebuse lahendamiseks ringkonnakohtule.

Ringkonnakohus leidis, et võlgnik sai Circle K edastatud pankrotihoiatuse kätte ning saatis asja tagasi maakohtusse.

Ühtlasi märkis ringkonnakohus, et kohtute infosüsteemi andmetel on 12. juunil esitatud Metolong Putsoa vastu maakohtule veel üks pankrotiavaldus.

Äripäev kirjutas täna loo, kuidas mitmed kaubaveoteenusega tegelevat ettevõtet on viimasel ajal üle antud tuntud firmade likvideerija kätte. Üks nendest ettevõtetest ongi Metolong Putsoa.

Äripäev