Press

Sajad maksuvõlglased lähevad Panama kaudu ühishauda

Suurejoonelise nimega Panama firmale Transatlantic International Brokers Corp kuulub Eesti äriregistri andmeil 168 ettevõtet, mis kõik on Raul Pindi ja tema äripartneri Andrus Räppo abil likvideerimisel. Pea kõik firmad on Eesti riigile makse võlgu, kes rohkem, kes vähem – aga kokku ulatub võlg miljoni euroni või isegi üle selle.

47-aastane Raul Pint on rahvusvaheline mees. Lisaks seosele Panamaga on tema elukohaks äriregistri dokumentides märgitud küll Budapest, küll Praha.

Ka ettevõtetele pandud uued nimed on rahvusvahelised: tšehhi-, poola-, hispaania-, serbohorvaadikeelsed. Nimedel pole esmapilgul mingisugust seost osaühingu tegevusega, need näevad välja nagu mõne kodumasina kasutusjuhendist juhuslikult valitud sõnapaarid.

Pint tunnistabki, et saab inspiratsiooni Ida-Euroopa keeltest ning uued ärinimed ei tähenda eriti midagi.

«Konks on selles, et me vabastame ärinimesid,» ütles ta. «Kunagi, umbes kümme aastat tagasi oli mitme inimesega juttu, et jube raske on normaalset ärinime leida. Mulle jäi see pähe kummitama. Heategevusliku sammuna me lihtsalt vabastame eesti- või ingliskeelsed ärinimed ning paneme asemele sellised, mida nagunii kellelgi vaja ei lähe.»

Osale ettevõtetele on uus omanik Panamast nimetanud ka rahvusvahelise juhatuse. Juhatuse liikmed on näiteks Stanka Mircheva elukohaga Horvaatias, Taku Akaike (Mongoolia), Popa Kornelia (Rumeenia) ja Yalniz Asir (Türgi). Sagedamini on likvideeritavate firmade juhatuses siiski Pint ise.

Likvideeritavate firmade omanik on peaasjalikult Panamas registreeritud suurejoonelise nimega firma Transatlantic International Brokers Corp (TIBC). TIBC asub dokumentide järgi Panama paberite skandaali keskmesse sattunud Mossack Fonsecaga sarnaneva ärikonsultatsioonifirma Mata & Pitti kontoris Panama Citys Ricardo Ariase tänaval.

TIBC president on Eesti äriregistrisse jõudnud paberite põhjal Panama elanik Jose Francisco Castellon, kes on andnud täisvolituse kogu maailmas firma nimel tegutsemiseks Pindi partnerile Andrus Räppole.

Firmade surnuaed

Kokku on TIBC osaline või olnud osaline 404 Eesti äriregistris olevas firmas. Osa likvideeritavaid firmasid on TIBC-lt jõudnud Räppo ettevõtte Aaretz Law OÜ omandusse.

Miks just Panama ettevõte? «Mingit vahet pole, mida kasutada,» märkis Pint.

Kes on TIBC omanik, Pint ei avalda. «Ei, minu oma see ei ole. Juriidiliselt kindlasti mitte.»

ETV saatele «Pealtnägija» rääkis Pint paar aastat tagasi, et on aidanud Eestis lõpetada ligi 1500 ettevõtte tegevuse.

Praegu on registris 168 TIBC omanduses firmat. 94 ettevõttel neist on äriregistri kustutamishoiatus aastaaruannete esitamata jätmise eest, neljal sundlõpetamishoiatus mittevastava juhatuse koosseisu eest, üks on likvideerimisel ja üks pankrotis.

Üle miljoni võlgu

TIBC omanduses olevate ettevõtete – ja teistegi Pindi ja Räppo likvideeritavate ettevõtete – üldisem ühine nimetaja on maksuvõlg. Võlad riigi ees ulatuvad mõnest tuhandest kümnete tuhandete eurodeni. Kokku on see firmade surnuaed riigile võlgu sadu tuhandeid eurosid; hinnanguliselt ületab maksuvõlgade summa isegi miljoni piiri. Juba uppunud firmadega koos on põhja läinud teist sama palju maksuvõlgu.

«Mina, Raul Pint, ei ole kellelegi võlgu jäänud. Küll ollakse mulle võlgu kokku vähemalt viie nulliga summa,» rääkis Pint. «Kui võtame üle ettevõtted, mis on varasemas äritegevuses võlgu jäänud, siis mind see ei sega, sest mina ei ole võlgu jäänud.»

Enamasti on Pindi likvideeritavad ettevõtted ehituse, toitlustuse või transpordi alalt, mõne kuni mõnekümne töötajaga. Mõneti tüüpilised lood: Soomes musta nimekirja sattunud ehitaja-väikeettevõtja, Tallinnas hipsterite söögikoha asutanud toitlustaja, kelle äriplaan ei pidanud vett. Juhtub, igal ettevõtjal võib juhtuda. Küsimus on pigem selles, et likvideerijale maksmiseks on raha leitud, aga võlgu jäädud maksude kas või osaliseks tasumiseks mitte.

«Likvideerimisteenuse kasutamist ei saa pidada vastutustundlikuks teguviisiks, see tekitab pigem kahtlusi võlausaldajate huvide teadlikust kahjustamisest,» ütles maksu- ja tolliameti tulude osakonna talituse juhataja Airi Jansen-Uueda.

Pint näeb asja teistmoodi: «Igal medalil on kaks külge. Kui olete inkasso või maksuamet, siis loomulikult vaatate asju selle nurga alt, et igaüks, kes võlgu jääb, on paha.»

«Firmad ei lähe kunagi «lihtsalt» pankrotimenetlusse. Likvideerimisprotsess, vahet pole, kas pankrotiga või ilma, on üks selline jama, millega ettevõtjad tegeleda ei taha. Eriti need, kes seda on korra elus lähemalt maitsnud,» rääkis likvideerija. «Ma olen sadu ettevõtteid kohtus pankrotimenetluses esindanud. See on ebameeldiv, sa oled kohtus nagu kurjategija.»

Maksuamet jälgib

Kuid Jansen-Uueda kinnitusel ei vabasta likvideerija kasutamine maksuametnike teravdatud tähelepanust. «Olukorras, kus maksuvõlg on tekkinud tavapärase äririski raames, on tehtud valesid otsuseid ega saa öelda, et juhatuse liige on vastutav, ei saa juhatuse liiget vastutusele võtta,» sõnas ta.

«Aga kui äririski realiseerumise tulemusena võlgades oleva äriühingu esindaja leiab, et tal on hea väljuda äritegevusest likvideerimisteenuse abil, arvates, et ettevõtlust on võimalik jätkata paralleelselt asutatud uue ärikeha kaudu, siis sellisest tegevusest jääb negatiivne jälg maha,» rääkis Jansen-Uueda.

«Meil on sellised ettevõtete mahajätjad aktiivselt pildil. Need on juhatuse liikmed, kes jätavad võlas äriühingu maha, ja see tegevus on korduva iseloomuga. Neid oli aprilli alguses umbes 600, kellest keskmiselt iga kuues on vastutama pandud.»

Mõned näited

TIBC abil likvideeritavad firmad

Digiallkirjade ja valideerimisega tegeleva idufirma Signwise asutaja Ott Sarv on Pindi-Räppo firmade kalmistule toonud kaks surnukeha: SW Development OÜ (nüüd Stratford Reserve OÜ) ja SW Sales OÜ / Signwise OÜ (nüüd Vincent Berea OÜ). EASi programmidest ja Norra arendusgrantidega toetatud Signwise’i emafirma on nüüd registreeritud Londonis. Eestisse on jäänud tegevuse lõpetanud juriidilised kehad, millest esimene on riigile makse võlgu 17 487,01 eurot ja teine 11 666,77 eurot.

Ilmar Tolmats, kütuse- ja kinnisvaraärimees, kelle nime peale tulevad otsingus välja nii vaidlus 25,4 miljoni krooni üle teise kinnisvaramehe Kristian Kesneriga kui ka kütustega seotud maksupettuste kohtuasjad, andis TIBC-le mullu mais hädatapmiseks üle osaühingu Semilux Vara. See nüüd Uvedene Graficke OÜ nime kandev äriühing on juba 2012. aastast riigile võlgu 90 000 eurot erijuhtude tulumaksu, millele on otsa kogunenud 60 000 eurot viivist.

Osaühing Pojave Neugodni, mis kuni mullukevadise müügini TIBC-le kandis nime OÜ Kõlakoda ja käitas Tallinnas linnahalli kõrval asuvat parklat, on riigile maksudena võlgu ligi 30 000 eurot. Tähelepanuväärne on, et OÜ Kõlakoda sai parkla käitajalepingu aastal 2013, mil Tallinna linn otsustas senise käitaja, osaühinguga Kalon AO lepingut maksuvõla tõttu mitte pikendada. Majandusaasta aruanded on varem Juri Saharovile kuulunud firmal alates 2013. aastast esitamata. Mustamäe 189 asuvat parklat hallanud teisel Saharovi osaühingul Luidoor on samuti maksuvõlg ja aastaaruanded esitamata.

KOMMENTAAR

Likvideerija ei vabasta vastutusest

Airi Jansen-Uueda
maksu- ja tolliameti tulude osakonna talituse juhataja

Likvideerimisteenuse pakkumisel ei ole vahet, kas äriühing on registreeritud Panamas või mõnes teises riigis. Iga selline tegeliku omaniku varjamine ja juhatuse liikmete vahetus isikute vastu, kes äriühingu tegevuse vastu huvi ei tunne, vaid on nimetatud ainult eesmärgiga viia läbi võlgades äriühingu likvideerimine, tekitab küsitavusi. Nende võimalikke eesmärke võime pidada võlausaldajate seisukohast pigem halvaks.

Kuni äriühingul on kehtiv maksuvõlg, on vastutusmenetluse läbiviimine juhatuse liikme süü tuvastamiseks võimalik ka pärast juhatuse liikme volituste lõppemist.

Juhatuse liikme vahetamine likvideerija või variisiku vastu ei takista meid menetlust läbi viimast.

Likvideerimisteenuse kasutaja kohta ei saa automaatselt eeldada, et võlakohustus tekitati äriühingule süüliselt, sest äris tuleb alati arvestada riskidega. Kindlasti on selliseid olukordi, kui äriühing on sattunud maksuraskustesse ja omanik on avastanud likvideerimisteenuse ning uskunud teenusepakkujate lubadust, et ta ise vabaneb nii vastutusest. Ent likvideerija ei vabasta vastutusest. Maksumenetluses kohaldatakse vastutus ikka sellele isikule, kelle juhtimise ajal tekkis maksuvõlg.

Aus ettevõtja lõpetab äritegevuse samuti ausalt ja esitab maksejõuetu äriühingu nimel kohtusse pankrotiavalduse.

Postimees