Blogi

Pankrot ja selle anatoomia.

|
Pankrotiseaduse käsitluses on pankrot ettevõtte maksejõuetus mis on püsiva iseloomuga.

Pankrot ja selle defineerimine

Igapäevaelus kasutatakse väljendit pankrot olukorras, kui ei jätku raha arvete tasumiseks.

Jooksva makseraskuse defineerimine pankrotina on ekslik lähenemine , kuna homne päev võib tuua olukorrale lahenduse.

Pankroti või maksejõuetuse õige ning sisulise defineerimisega on Likvidaatori meeskond näinud vaeva aastaid või pigem aastakümneid. Esmapilgul lihtsana näiv pankrotiseaduse tõlgendus , mis käsitleb pankrotti kui maksejõuetust ,mis ei ole ajutise iseloomuga ,jätab igasse konkreetsesse kaasusesse detailselt süvenedes palju lahtisi küsimusi.

Näiteks - kui pikk peab ajaliselt olema ettevõtte maksejõuetus , et kindlalt väita ,et pankrot on saabunud ?

Inkassofimade baastarkus on, et sissenõutav arve, mille maksetähtaeg on ületatud enam kui 90 päeva, klassifitseerub sisuliselt lootusetuks. Sellest lähtuvalt võiks pankrot tulla kõne alla juhul kui ettevõttel on mitmeid tasumata arveid mille maksetähtaeg on ületatud enam kui 90 päeva.

Samas ei ole pankroti küsimuses olemas absoluutset tõde. Ettevõttel võib olla müügis kinnisvarasid , mille võimalik müügiväärtus ületab oluliselt nõuete mahu. Kinnisvara müügiperiood on aga maaklerite hinnangul keskmiselt 6 kuud ja enam.

Lisaks on veel olemas nö. raamist väljas finantspildiga ettevõtted, kellel on hulk viivises arveid,kuid samas tugev ärimudel , hea turupotentsiaal ning märkimisväärne rahavoog müügist. Oleks alusetu väita , et selline ettevõte on pankrotis,kuigi maksevõime ajahetkel ei ole just kiita. Samal ajal on sellisel ettevõttel näiteks olemas märkimisväärne intellektuaalne ressurss kõrge kvalifikatsiooniga töötajate ning oskusteabe näol.

Pankrot ja selle põhjused

Tavapäraseim pankroti põhjus on igapäevase äritegevuse matemaatiline vastuolu, kus pikema perioodi vältel kulud ületavad tulusid. Selle põhjusteks omakorda võivad olla elujõuetu ärimudel, valesti defineeritud sihtgrupp, nõrk toode või teenus, ülemäärased kulutused vähetootlikele põhivahenditele, kõrged tööjõukulud, kehv turupositsioon, asukohamaa kõrge maksukoormus, välisteguritest tingitud ootamatu turumuutus, sobimatud krediiditingimused, äripartnerilt ülesaamine jne.

Pankrotiolukorra väljakujunemise hüpoteetiliste põhjuste loetelu on tõenäoliselt lõputu. Tavaliselt on pankroti ehk siis maksejõuetuse tekkimise puhul tegu põhjuste sümbioosi või sünergiaga- erinevad asjaolud koostoimes viivad välja negatiivse lõpptulemuseni.

Pankrot kui instrument täiendava kasumi tekitamiseks

Varasematel aegadel kasutati pankrotti laialdaselt nö. mõttetutest kohustustest vabanemiseks ning kasumimarginaali suurendamiseks. Seaduse keeles võiks seda nimetada kuritahtlikuks pankrotiks. Varad tõsteti ettevõttest välja ,kohustused jäeti sisse ja keha lasti pankrotti. Pankrotihaldur pigistas mööduka tasu eest vajalikus kohas silma kinni, kohus lähtus menetluses pankrotihalduri seisukohast ja võlausaldajad jäid sõltumata pingutustest pika ninaga. Pea kõigil nö. vanema põlvkonna suurärimeestel on selja taga mõned küsitava väärtusega pankrotiprotsessid. Kuluaarides on see kõigile teada,kuid avalikult pole kombeks sedasorti minevikku meenutada.

Mõned lood lõppesid omaaegsetele pankrotimeistritele ka omakohtuga ning fataalselt- kes jäi lihtsalt kadunuks, kes leiti kusagil looduskaunis kohas oma autost kuuliauguga peas, kes jäi igaveseks Männiku karjääri põhjast sügavmõttelise pilguga tähistaevast vaatlema , kelle metsajooks lõppes padrunihülsside ja TT püstoli kõrval jne.

Tegijal juhtus. Seega juhtus , et ülelastavateks valiti subjektid ,kes ei jäänud ootama küsitava väärtusega lahendeid tsiviil -ja kriminaalmenetluse raames vaid korraldasid ebakorrektsele äripartnerile lõpliku lahenduse.

Kaasajal võib sedasorti lahendusi pankrotiasjades pidada pigem erandiks kui reegliks. Eurostumise käigus on varasemad meetodid asendunud nö. tsiviliseeritumatega ehk siis menetlusmenetlustega ,kus muudkui menetletakse. Pankrotimenetletakse ja saneerimismenetletakse ja siis menetletakse erinevate menetluste käigus muid menetlusasju veel.

Pankrot ja selle vältimine

Pankrotti vältida on tegelikult suhteliselt lihtne. Äris tuleb loobuda usust ,lootusest ning armastusest ja lähtuda otsuste tegemisel pragmaatiliselt arvudest ning keskkonnast. Emotsioonid ning nende variatsioonid võib rahuga jätta pere ja kodu jaoks, seal on need igati asjakohased.

Üks olulisi faktoreid ,mis soodustab pankrotiolukorra tekkimist , on krediiti müük ehk siis kaupade/teenuste müük järelmaksuga. Paraku on krediit oma esinemise värvikirevuses kaasajal muutunud normiks , mille pandeemilist levikut ei ole enam võimalik peatada. Sellegipoolest tasuks iga järelmaksuga müügi puhul arvestada võimalusega , et see raha jääb laekumata.

Pankrot ja pankrotihaldur

Märkimisväärne hulk pankrotihaldureid on ka veel täna minevikuga, millest nad meelsasti rääkida ei taha. Sealhulgas endiseid nõukogudeaegseid agaraid miilitsaid, KGB ametlikke ja mittekoosseisulisi kaastöötajaid, samuti ebaõnnestunud ettevõtjaid,kes seejärel on proovinud veel mitmeid riigiameteid. Seega on tegu seltskonnaga, kellest võimalusel on otstarbekas veidi kaugemale hoida.

Pankrot - kokkuvõte

Pankrot kui majandusnähtus on asi ,millest tasuks võimalusel hoiduda. Paraku negatiivsete asjaolude kokkulangemisel see alati ei õnnestu. Kui olete juba olukorras, kus tunneli otsast enam valgus ei paista ,tuleks rahulikult läbi mõelda , mida ja mis järjekorras teha , et pankrotti vältida.

Juhul kui tõepoolest ei ole enam alternatiive, tuleks juba esimesest sammust alates hoida enda kõrval lojaalset ning kompetentset advokaati , kes kahtlemata mittemeeldivat protsessi veidigi puhverdab.